PLC för dosering Ritning - Kontrollpanel som styr pump och avstängnings system - Styr pump automatiskt efter flödesmätarens pulser - Tar emot signaler från alla flödesmätare - Stänger ventiler när de har uppnått önskad mängd av er produkt - Lätt att andvända...

Magnetisk flödesmätare Finns i ATEX utförande Manual - Inga rörliga delar ger ett obefintligt tryckfall - Störs inte av partiklar i mätmediet - Mätnoggrannheten påverkas inte av viskositet, densitet eller temperatur - Elektroniska utgångar som går att ansluta till nästan all typ av styrelektronik - De flesta vätskor går att mäta...