Ovalhjuls flödesmätare

Ovalhjuls flödesmätare

– För mätning av vätskor mellan 0,07 – 50,01 l/min

– Bra mätnoggrannhet ±0,5%

– Klarar tryck upp till 25 bar

– Klarar viskositet upp till 15 000 cP