VTS4 & VTG serierna

FluidMix Industri mixer VTS4 & VTG Serierna 

VTS4 & VTG Serierna

-Finns i Atex utförande.

-För tankar större än 3 m3.

– Motoreffekt: 0,37 kW – 2,2 kW.

– Körhastighet: 75 – 150 rpm.

– 4 eller 8 bladig.

– Passar till både IBC och GRG tankar.